Lotnicze ortofotomapy i fotomapy z drona

Nasze bezzałogowe statki powietrzne (drony) również wykorzystujemy do tworzenia

lotniczych fotomap i ortofotomap terenu

. Stworzone mapy świetnie nadają się do wykorzystywania w

projektowaniu

lub

analizie

potencjału

przestrzennego terenu

inwestycyjnego, działki, rzeki, fabryki czy kopalni.

Fotomapy

są wykonywane przy użyciu aparatu fotograficznego Sony A7R Mark II o rozdzielczości

42,4 Mpix (300dpi), Dji Zenmuse X5R (16Mpix) lub Dji Mavic PRO (12Mpix),

który wykonuje sekwencję zdjęć, które są później obrabiane i sklejane w

specjalnym oprogramowaniu

. Nasze mapy mają

dużo większą dokładność

niż mapy wykonane z samolotu czy satelit.

W efekcie otrzymujemy

ortofotomapę

jako jeden duży plik w formacie

GeoTIFF.

Dokładność GSD mapy

jaką możemy osiągnąć to

1cm/px

.

Obloty są wykonywane z

wysokości od 30-300m

nad poziomem terenu.
Jednego dnia jesteśmy w stanie

wykonać fotomapę terenu

o

powierzchni do 200ha.

FOTOMAPY TERENÓW INWESTYCYJNYCH


wykonujemy obloty na potrzeby tworzenia fotomap/ortofotomap terenów inwestycyjnych, działek, pól, lasów, rzek i jezior...

ORTFOTOMAPY MIAST/GMIN/WSI


realizujemy zlecenia na wykonanie ortofotmap terenów miejskich na potrzeby planowania przestrzennego, organizowania nowych parkingów, poprawy oznakowania drogowego oraz weryfikacji budowlanych...

FOTOMAPY OSIEDLI / WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


tworzymy fotomapy osiedli mieszkalnych na potrzeby planowania i projektowania zagospodarowania terenu (parkingi, ciągi piesze, trawniki, zasadzenie roślinności)

ORTOFOTOMAPY CMENTARZY


realizujemy lotnicze mapy cmentarzy w celu stworzenia inwentaryzacji grobów...

Przykładowe realizacje ortofotomap / fotomap

Fotomapa lotnicza
Ortofotomapa z drona
Fotogrametria lotnicza