Lotnicze techniczne inspekcje wizyjne z drona

Wykonujemy

lotnicze inspekcje wizyjne

z wykorzystaniem

dronów i kamery wizyjnej

o wysokiej rozdzielczości

4K.

Posiadamy

duże doświadczenie

w tego rodzaju misjach. Lataliśmy już przy

mostach, wieżowcach, wieżach/nadajnikach, nad oraz wewnątrz hal magazynowych.Wykonanie

inspekcji dronem wysokiego budynku

lub obiektu jest szybkie i nie wymaga dodatkowego sprzętu.  Bark potrzeby udziału dodatkowych ludzi skutecznie

eliminuje ryzyko upadku człowieka

z wysokości i przekłada się na

wysokie bezpieczeństwo

wykonania takiej operacji.

Możliwość wlecenia dronem w

ciasne miejsca

jak również

wewnątrz hal

zwiększa dokładność inspekcji oraz jej zakres. W trakcie inspekcji istnieje

możliwość podglądu obrazu z drona na żywo

. Obraz jest

rejestrowany na kartę pamięci

co pozwala na jego późniejszą analizę.

INSPEKCJE WIZYJNE DACHÓW

realizujemy lotnicze inspekcje wizyjne obiektów budowlanych a w szczególności pokryć dachowych, które pozwalają na ocenę stanu technicznego...

INSPEKCJE WIZYJNE MOSTÓW

wykonujemy lotnicze inspekcje wizyjne przęseł oraz pylonów mostów drogowych oraz kolejowych, pozwalają one np na weryfikacje zrealizowanych robót konserwacyjnych...

INSPEKCJE WIZYJNE NADAJNIKÓW I MASZTÓW

realizujemy inspekcje wizyjne z wykorzystaniem dronów i aparatu o wysokiej rozdzielczości nadajników i wież GSM, na zdjęciach można zidentyfikować zamontowane urządzenia oraz ocenić ich stan techniczny...

INSPEKCJE WIZYJNE TOROWISK i BOCZNIC KOLEJOWYCH

wykonujemy obloty infrastruktury kolejowej na potrzeby inwentaryzacji urządzeń kolejowych oraz oceny stanu technicznego trakcji kolejowej...

Przykładowe inspekcje wizyjne